документа школе

ДОКУМЕНТА ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈА

2020.г.

Финансијски план 2020.г.

План јавних набавки 2020.г.

2019.г.

Финансијски план 2019.г.

План јавних набавки 2019.г.

2018.г.

Финансијски извештај за 2017г.

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ШКОЛЕ

Годишњи извештај о раду школе 2018-2019. година

Годишњи извештај о раду школе 2017-2018. година

Годишњи извештај о раду школе 2016-2017. година

Годишњи извештај о раду школе 2015-2016. година

Годишњи извештај о раду школе 2014-2015. година

Годишњи извештај о раду школе 2013-2014. година

Годишњи извештај о раду школе 2012-2013. година

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

Годишњи план рада школе 2019-2020. година

Годишњи план рада школе 2018-2019. година

Годишњи план рада школе 2017-2018. година

Годишњи план рада школе 2016-2017. година

Годишњи план рада школе 2016-2015. година

Годишњи план рада школе 2015-2014. година

Годишњи план рада школе 2014-2013. година

Годишњи план рада школе 2013-2012. година

 

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ

Европски развојни план

Развојни план школе 2017-2020. година

Развојни план школе 2014-2017. година

Извештај о реализацији развојног плана 2018-2019. година

Извештај о реализацији развојног плана  2017-2018. година

Извештај о реализацији развојног плана 2016-2017. година

Извештај о реализацији развојног плана 2015-2016. година

Извештај о реализацији развојног плана 2014-2015. година

 

ШКОЛСКА АКТА

Статут школе

Правилник о понашању ученика, запослених и родитеља ученика

Правилник о материјалној и дисциплинској одговорности ученика

Правилник о мерама, поступку и начину заштите и безбедности ученика

Правилник о испитима

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Школски програм 2014. година

Анекс школског програма 2016. године

Анекс школског програма 2015. година

Анекс школског програма 2014. година

 

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА

Одлука о именовању лица за заштиту података о личности

објавила

наставница

Јасна Ристић