о лабораторији за виртуелне електронске инструменте

О лабораторији за виртуелне електронске инструменте


Школске 2011/2012 године основана је Лабораторија за виртуелне електронске инструменте. Лабораторија је највећим делом опремљена од новчаних награда које су ученици наше школе, под менторством професора Јасне Ристић, три пута узастопно освајали на такмичењу „Креирај будућност“.
            
Лабораторија за виртуелне инструменте је намењена за рад развојно исраживачке секције чији су оснивачи и водитељи Јасна Ристић за област примене рачунара и Весна Стојановић-Јаћимовић за област мерења и управљања.
            
Чланови секције су заинтересовани ученици различитих разреда и са различитих образовних профила.
             
Циљ рада секције је унапређење наставе лабораторијских вежби из стручних предмета кроз увођење развојног окружења.
             
Ученици, према програму секције, пројектују виртуелне инструменте и уређаје у развојном окружењу и  повезују их са стварним уређајима, али могу и сами да предлажу теме и остваре све што замисле.  
           
До сада су успешно пројектоване основне верзије четири уређаја у развојном окружењу LabVIEW :

-        Виртуелни елемент за диференцирање 
-        Симулатор диференцијалног трансформаторског мерног давача помераја
-        Виртуелни инструмент за мерење угаоног помераја и брзине, повезан са стварним оптичким сензором и осовином мотора
-        Виртуелни инструмент за мерење протока флуида, повезан са стварним индуктивним сензором, турбином и цевоводом             
У току је пројектовање коначне верзије наведених уређаја и припрема за њихову имплементацију у наставу лабораторијских вежби из предмета Основе аутоматског управљања. У наставку је планирано упознавање са развојним окружењем Multisim.   
          
Ученици чланови секције, као прави истраживачи, прате најновије технологије и трендове у пројектовању виртуелних инструмената и уређаја кроз учешће на семинарима из области развојног окружења LabVIEW и аквизиције података које организује фирма National Instruments.
            
Успеси ученика на такмичењима „Креирај будућност“, опремање лабораторије од освојених новчаних награда на тим такмичењима и ентузијазам ученика који у њој раде су заинтересовали и медије. До сада су објављени: репортажа у дневном листу Press под насловом Успех ученика електротехничке школе „Никола Тесла“: Сами направили лабораторију (23. април 2012.), прилог у Националном дневнику телевизије Pink (29. април 2012. ) и прилог у Јутарњем програму телевизије РТС 1 (20. мај 2012.).
             
На дан обележавања школске славе Свети Сава 25. јануара 2013. године ученици, чланови развојно истраживачке секције, су у оквиру приређене изложбе ученичких радова изложили и демонстрирали остварене пројекте. 

Весна Стојановић Јаћимовић