Друштвене науке

Друштвене науке

Наша школа је први пут од свог формирања добила 2006 године учионицу за друштвене науке.
Мултимедијална учионица омогучава да се на саврем начин држе часови Социологије,Устава и права грађана,Историје,Веронауке и Гпађанског васпитања.
На часовима се користе различите технике и методе. Употреба документарног филма у настави је нешто што је осавременило рад на часу а  часови су постали интереснтнији.
Истраживачки рад је доста заступљен тако да за потребе наставе ученици снимају кратке филмове или користе делове неких филмова.Највечи број ученика опредељује се за ПП презентације . 

Проф.социологије 
Весна Штрбић

Графит ученика

Радови ученика

Презентације ученика школске 2016/17. године

Тема: Људска права Тема: Слободе и права грађана Тема: Народна скупштина Републике Србије

Појам и историјски значај људских права               Културне слободе и права грађана               Народна скупштина Републике Србије

Бирачко право                                                           Слобода медија

Мањинска права

Право на рад

Право на живот

Штрајк

 

 

Презентације ученика школске 2015/16. године

Тема: Религија                  Тема: Слободна               

Хришћанство                         Либерализам

Јеврејство                              Шунд и кич

Ислам                                     Наркоманија

Будизам

Филмови ученика

Имигрантска криза у Србији

 

објавила

наставница 

Јасна Ристић