увођење образовног профила електротехничар мултимедија

За најновије технологије огледни образовни профил - Електротехничар мултимедија 


У време процвата радија и телевизије, кад су електронске покретне слике и електронски звук, као феномен хх века, условљавали и узроковали друштвени технолошки развој човечанства, у електротехничкој школи "Николa Тесла" школовали су се ayдиo-видeo електротехничари, који су својим знањима и вештинама градили велике радио-дифузне системе у читавој Југославији. 
Појавом дигиталних електронских кола и дигиталне обраде сигнала, отворила су се врата једног новог света слике и звука, који се сваким даном толико проширивао и мењао да, током 90-тих година хх века, нико није био у стању да га поуздано предвиди. док  је у домену аудио и видео технике владао прави хаос разноврсних стандарда, који се једним именом означавао као "рат џунгле" (енг. ,Jungle war"), у домену целокупног технолошког развоја одвијао се рат три велике конкурентне индустрије - телекома, рачунара и телевизије. 
На вести о опадаљу гледаности телевизије, многи су брзоплето донели закључак да су интернет и компјутер револуционарна открића, која ће истиснyrи телевизију. Међутим, време је показало да телевизија и интернет нису конкурентне већ комплементарне технологије. Слична ситуација била је и са конкуренцијом телекома и телевизије. Развој нових технологија преусмерио је пажљу телекома на мрежу мобилних комуникација и сервисе за пренос слике. 
Све у свему, у пракси је конкуренција технологија прерасла у њихову конвергенцију, која је у свеопштој глобализацији окончала као љихова синергија у водама јединственог мултимедијалног тржишта. 
Нове мултимедијалне технологије наметнуле су потребу за формирањем и дефинисањем нових радних места и нових занимања. У складу са свим овим новим захтевима развоја, у епектротехничкој школи "Никола Тесла" је, од школске 2007/2008 године, основан потпуно нов огледни образовни профил -епектротехничар мултимедија, за који је Министар просвете Србије донео посебан правилник о наставном плану и програму. 
Правилним сагледавањем трендова светског технолошког развоја и привредних потреба наше државе, успели смо да направимо прву мултидисциплинарну стручну школу у региону. "Мултидисциплинарно" и "стручно", термини одвајкада коитрадикторни, коначно су уједињени! Разлог овој неуобичајеној и на први поглед, "сулудој" реформи није наш реформаторски хир, већ нужност и неопходност, по ургентном и директном налогу светског технолошког развоја.
Своју велику и свима добро познату традицију, удружили СМО смо са научним и технолошким достигнућима и направили нешто потпуно ново и потпуно посебно. Кao доказ оваквим тврђењима су наши програми, који су стварно и мултидимензиони и мултидисциплинарни, јер у себе укључују: 

А) Општеебразовне предмете - Српски језик и књижевност, Страни језици, Историја, Географија, Музичка уметност, Ликовна култура, Социологија,  Устав и права грађана, Филозофија, Физичко васпитање, Математика, Рачунарство и информатика, Физика, Хемија, Биологија. 

Б) Стрчне предмете - Основи електротехнике, Електроника, Електрична мерења, Дигитални уређаји и рачунари, Техничко цртање са нацртном геомemијом, Основе аудио технике, Основе видео технике, Увод у технике мултимедија, Производња мултимедијалних садржаја, Мултимедијални сервиси, Мултимедијалне комуникације, Економика и организација предузећа. 

В) Изборне предмете - Верска настава, Грађанско васпитање Пошто наши програми у потпуности подржавају захтеве савременог технолошког и научног развоја, електротехничар мултимедија је већ нашао своје запослење и своје радно место у многим продукционим и телевизијским станицама, у телекому ( и то у најатрактивнијем делу мобилне телефоније која се бави преносом слике и звука) и предузећима која се баве производњом и креирањем рачунарских и мултимедијалних садржаја.

А они електротехничари мултимедија, који су желели даљу надградњу својих знања и вештина, наставили су воје школоваље на неком од факултета у Србији - на Електротехничком факултету и Високој електротехничкој школи, на Факултету драмских уметности, на Факултету организационих наука, на Информатичкм факултетима итд.

У Београду, 05.05.2010
Драгица Аранђеловић