јавне набавке

Јавне набавке

 

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ " НИКОЛА ТЕСЛА"

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ

2023.год.

 

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ " НИКОЛА ТЕСЛА"

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ

2020.год.

 

23. октобар 2020.год.

Набавка радова на замени постојећег осветљења

Обавештење о додели уговора

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ОСВЕТЉЕЊА

Упутство понуђачима

Опис критеријума за квалитетан избор привредног субјекта

Исправка _ обавештење о изменама

 

8. октобар 2020.г.

Набавка радова на замени постојећег осветљења

Одлука о додели уговора

 

10. август 2020.г.

Измена плана јавних набавки

Документ

 

30. мај 2020.г.

Јавна набавка малих вредности добара - електрична енергија - ЈНМВ бр. 1.1.1/20202

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

5. март 2020.г.

Јавна набавка услуа ЈН 1-1.2.1/20,

Измена конкурсне документације

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

25. март 2020.г.

Обавештење о закљученом уговору партија 1

Обавештење о закљученом уговору партија 2

Обавештење о закљученом уговору партија 3

Обавештење о закљученом уговору партија 4

Одлука о додели уговора

 

2019.г.

11. септембар 2019.г.

Јавне набавке мале вредности- рачунарска опрема ЈНМВ 1.1.3-2/19

Измена одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

26. август 2019.г.

Намера спровођења поступка јавне набавке ЕКСКУРЗИЈЕ

Докмент

17. јул 2019.г.

Јавна набавка добара- рачунараска опрема- ЈНМВ бр. 1.1.2/19 

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

22. јул 2019.г.

Измена конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

 

 

25. јун 2019.

Јавна набавка добара- школски намештај- ЈНМВ бр. 2-1.1.2/19

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

5. април 2019.г.

Јавна набавка мале вредности добара - електрична енергија ЈНМВ бр. 1.1.1/2019

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

6. фебруар 2019.г.

Јавна набавка у отвореном поступку ЈН 1-1.2.1/19

Предмет јавне набавке: Екскурзија

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

2018.г.

3. децембар 2018.г.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - ТАБЛЕТ РАЧУНАРИ – ЈН бр. 1.1.2-2/18

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

16. август 2018.г.

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ О НАМЕРИ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ

Документ

 

16. мај 2018.г.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА  -  РАЧУНАРИ - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН бр. 1.1.2/18

Обавештеље о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

30. март 2018.г.

JАВНA НАБАВКA ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ бр. 2-1.1.1/2018

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

9. март 2018.г.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ЕКСКУРЗИЈА - ЈН бр. 1-1.2.1/2018

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на питања

 

2017.г.

 

28. април 2017.г.

ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ УЧИОНИЦА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  ЈНМВ бр. 2-1.3.2/17

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

28. април 2017.г.

Одговор на захтев

5. мај 2107.г.

Одговор на захтев

Обавештење о закљученом уговору

31. мај 2017

Обавештење о закљученом уговору

 

21.април 2017.г.

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ бр.1- 1.1.1/17

Одлука о додели уговора

 

3. април 2017.г.

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ бр.1- 1.1.1/17

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

2016 г.

20. септембар  2016.г.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ бр. 3 - 1.2.1/16

Обавештење о закљученом уговору

 

23.август 2016.г.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ бр. 3 - 1.2.1/16

Одлука о додели уговора

 

11. август 2016.г.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА - ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ бр. 3 - 1.2.1/16

Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Конкурсна документација

 

7. јул 2016.г.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - МОЛЕРСКО- ФАРБАРСКИ РАДОВИ бр. 2-1.3.1./16

Одлука о додели уговора

 

24.јун2016.г.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ бр. 2-1.3.1./16

Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Конкурсна документација

 

20.јун 2016.г.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - МОЛЕРСКО -ФАРБАРСКИ РАДОВИ ЈНМБ бр. 2-1.3.1./16

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

13.мај2016.г.

ЈАВНА НАБАВКА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Обавештење о закљученом уговору

 

13. април 2016.г.

ЈАВНА НАБАВКА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Одлука о додели уговора

 

29.децембар 2015.г.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, РАЧУНАРСКА И ИНТЕРНЕТ ОПРЕМА

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

Обавештење о закљученом уговору

 

18. децембар 2015.г.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, РАЧУНАРСКА И ИНТЕРНЕТ ОПРЕМА 

Одлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

Одлука о додели уговора

 

4. децембар 2015.г.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, РАЧУНАРСКА И ИНТЕРНЕТ ОПРЕМА 

Јавно отварање понуда за јавну набавку мале вредности, рачунарска и интернет опрема, бр. 1.1. 2/15  обавиће се 10. 12. 2015.г. у 13:00ч у библиотеци школе.

Конкурсна документација 

Позив за подношење понуда

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

Јавно отварање понуда за јавну набавку мале вредности, рачунарска и интернет опрема, бр. 1.1. 5/15  обавиће се 10. 12. 2015.г. у 14:30ч у библиотеци школе.

Конкурсна документација 

Позив за подношење понуда

 

9. октобар 2015.г.

Одлука о додели уговора за јавну набавку радова - адаптација секундарне грејне инсталације

Одлука 

 

22. септембар 2015.г.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ СЕКУНДАРНЕ ГРЕЈНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Јавно отварање понуда за јавну набавку мале вредности, радови на адаптацији секундарне грејне инсталације бр. 5-1.3.3./2015.г., обавиће се 28. 09. 2015.г. у 13:30ч у просторијама школе.

Конкурсна документациа

Позив за подношење понуда

 

 9.септембар 2015.г.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ

Обавештење о закљученом уговору

 

 18. август 2015.г.

ИЗМЕНА - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ

Последњи рок за подношење понуда за ЈНМВ бр. 4-1.2.1/2015 односно, датум и сат рока за подношење понуда је 24. 08. 2015.године до 12:30ч, без обзира на начин подношења. Јавно отварање понуда обавиће се 24.08. 2015.године у 13ч у секретаријату школе.

Измена рока

Измена конкурсна документације

Измењена конкурсан документација

 

13.август 2015.г.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ

Последњи рок за подношење понуда за ЈНМВ бр. 4-1.2.1/2015 односно, датум и сат рока за подношење понуда је 21. 08. 2015.године до 12:30ч, без обзира на начин подношења. Јавно отварање понуда обавиће се 21.08. 2015.године у 13ч у секретаријату школе.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

18. јун 2015.г.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, РАДОВИ, ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

Последњи дан рока за подношење понуда за ЈНМВ бр. 3-1.3.4 /2015., односно датум и сат рока за подошење понуда је 26.06 2015. године, до 11.30ч, без обзира на начин подношења.Јавно отварање понуда обавиће се 26.06.2105. године у 12:00ч у библиотеци школе.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

 

18. јун 2015.г.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, РАДОВИ, МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

Последњи дан рока за подношење понуда за ЈНМВ бр. 2-1.3.2 /2015., односно датум и сат рока за подошење понуда је 26.06 2015. године, до 13.30ч, без обзира на начин подношења.Јавно отварање понуда обавиће се 26.06.2105. године у 14:00ч у библиотеци школе.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

11. март 2015.г.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, ДОБРА, ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Последњи дан рока за подношење понуда, односно датум и сат рока за подошење понуда је 19. 3. 2015. године, до 13.00ч, без обзира на начин подношења.
Јавно отварање понуда обавиће се 19. 3. 2105. године у 13:30ч у библиотеци школе.

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


30. децембар 2014.г.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 2/2014, ДОБРА - РАЧУНАРИ, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ПРОЈЕКТОРИ

Обавештење о закњученом уговору у јавној набавци

27. новембар 2014.г.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР 2/2014, ДОБРА - РАЧУНАРИ, РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И ПРОЈЕКТОРИ

Последњи дан рока за подношење понуда, односно датум и сат рока за подношење понуда је 05.12.2014.г. до 11:30 часова, без обзира на начин подношења.
Јавно отварање понуда обавиће се дана 05.12.2014.г. у просторијама ЕТШ "Никола Тесла".

Кохнурсна документација

Позив за подношење понуда 24. март 2014.г.
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Последњи дан рока за подношење понуда је 3. априла 2014.г. до 12:00ч., без обзира на начин подношења, а јавно отварање понуда обавиће се 3. априла 2014.г. у 13:00ч. у библиотеци ЕТШ "Никола Тесла".

Kонкурсна документација 1.pdf Позив за подношење понуда 1.pdf
10. март 2014.г.
НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Последњи дан рока за подношење понуда је 20. март 2014.г. до 10:00ч., без обзира на начин подношења, а јавно отварање понуда обавиће се 20. матра 2014.г. у 11:00ч. у библиотеци ЕТШ "Никола Тесла".

Конкурсна документација.pdf

Позив за достављање понуда.pdf

9. мај 2014.г.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ

Обавештење о закљученом уговору.pdf