Програмирање

Програмирање 

НАСТАВНИК СВЕТЛАНА ПЕЈЧИЋ

 Линкови за наставне материјале по предметима и образовним профилима:

 Први разред, Програмирање, ЕИТ, 1/8

  One Drive

 Други разред, Програмирање, ЕИТ, 2/8

 One Drive

 Трећи разред, Програмирање, ЕИТ, 3/8

 One Drive

 Четврти разред, Програмирање, ЕИТ, 4/8

 One Drive

 Други разред, Програмирање, ЕР, 2/7

 One Drive

 Трећи разред, Програмирање, АРМ , 3/9

 One Drive

наставница Светлана Пејчић

 

НАСТАВНИК ИВАНА ЦВЕТКОВИЋ

ЛИНК  за наставне материјале.

 

Трећи разред, Основе програмирања ЕТ , 3/14 и 3/15

ЛИНК за скрипту из предмета Основе програмирања

наставница Ивана Цветковић

 

објавила

наставница

Јасна Ристић