Програмирање

Програмирање 

НАСТАВНИЦА СВЕТЛАНА ПЕЈЧИЋ

Линкови за наставне материјале по предметима и образовним профилима:

Други разред, Програмирање, ЕР, 2/7

One Drive

Први разред, Програмирање, ЕИТ, 1/8

One Drive

Други разред, Програмирање, ЕИТ, 2/8

One Drive

Четврти разред, Програмирање, ЕИТ, 4/8

One Drive

 

приредила

наставница Светлана Пејчић

 

НАСТАВНИЦА ИВАНА ЦВЕТКОВИЋ

ЛИНК  за наставне материјале.

 

Трећи разред, Основе програмирања ЕТ , 3/14 и 3/15

ЛИНК за скрипту из предмета Основе програмирања

 

приредила

наставница Ивана Цветковић

 

објавила

наставница

Јасна Ристић