Вест

25.09.2019.

Осигурање ученика и запослених школе

Информације

У школској 2019/2020. години сви ученици и запослени школе осигурани су преко GENERALI OSIGURANJE SRBIJA.

Полиса за осигурање ученика

Важне информације за колективно осигурање ученика

Полиса за осигурање запослених

 

 

објавила 

наставница

Јасна Ристић