Вест

20.04.2022.

Пројекат „Унапређење информисаности и знања младих у циљу превенције дискриминације“

Пројекат „Унапређење информисаности и знања младих у циљу превенције дискриминације“, финансиран од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој а у садањи са организацијом Центар за реформу, развој и унапређење услуга, биће реализован за преко 500 младих у ЕТШ Никола Тесла, кроз низ предавања на ове теме.

Циљ пројекта је стварање предуслова за унапређење локалне средине за безбедан живот и развој младих, превенцију дискриминације по било ком основу и процесе који резултирају дискриминацијом – вршњачко и школско насиље. Рад на превентивним мерама против континуираног пораста насиља међу младима обезбеђују дугорочне резултате исто као и информисање младих о свим аспектима насиља.