Техничар телекомуникационих технологија

Техничар телекомуникационих технологија

Савремене телекомуникације представљају један од најважнијих облика људске делатности данас. Комуникације повезују цео свет: људе, идеје, пословe, процесе... Гледате ТВ на екрану вашег мобилног телефон? 3G, 4G. ADSL, кабловски интернет, бежични или оптички. Програмирајте своје уређаје и бићете још успешнији. Потпуно дигитални свет биће ваш свет, јер ћете га најбоље разумети. Ученици образовног профила техничар телекомуникационих технологија стичу теоретска и практична знања у свим савременим областима телекомуникација: мобилне комуникације, рачунарске комуникације, интернет, оптичке комуникације, сателитске комуникације... Телекомуникације налазе примену у свим делатностима, па је могућност запошљавања велика: телекомуникационе компаније, производне фирме, радио и ТВ, поште, банке, железница, војска, полиција... За посао нећете имати проблема, ако сте млади и дигитални. БУДИТЕ ТЕЛЕКОМУНИКАТИВНИ!!!

ТЕХНИЧАР ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

разред

Основе електротехнике

1, 2

Основе телекомуникационих мрежа

1

Електроника

2, 3

Обрада и пренос сигнала

2, 3

Основе рачунарских мрежа

2

Телекомуникационе линије

2

Телекомуникациона мерења

3

 Приступне мреже и технологије 3

Бежичне комуникације

3

Системи техничке заштите

3

Пројектно-техничка документација

3, 4

Оптичке приступне мреже и технологије

4

Оптичка транспортна мрежа

4

Системи у језгру мреже

4

Мобилна телефонија

4

ИП телефонија

4

Предузетништво

4

Практична настава

1