Електротехничар енергетике

Електротехничар енергетике


Енергетика је област електротехнике која постаје све актуелнија светска тема, с обзиром да је, после хране и воде, енергија најдрагоценији ресурс. Чињеница је да је енергије све мање у оном виду како смо је до сада користили, а недовољно у облику у коме смо тек почели да је користимо. У том смислу, обновљиви извори енергије су будућност енергетике, а енергетика - будућност електротехнике.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ


СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

разред

Основе електротехнике

1, 2

Техничко цртање са нацртном геометријом

1

Практична настава

1, 2

Примена рачунара у електротехници

2

Електрична мерења

2

Електротехнички материјали

2

Основе машинства

2

Електричне инсталације

2, 3

Електричне машине са испитивањем

3, 4

Електричне мреже

3,4

Електрична постројења

3, 4

Електроника у енергетици

3

Мерења у електроенергетици

3

Економика и организација предузећа

4

Основе аутоматског управљања

4

Од школске 2012./2013. године важиће следећа табела стручних предмета:

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

разред

Основе електротехнике

1,2

Техничко цртање са нацртном геометријом

1

Примена рачунара у електротехници

2

Електрична мерења

2

Електротехнички материјали

2

Електроника у енергетици

3

Мерења у електроенергетици

3

Основе машинства

2

Економика и организација предузећа

4

Електричне инсталације и осветљење

2,3

Електричне машине

3,4

Електричне мреже

3,4

Електрична постројења

3,4

Пројектовање електричних инсталација и осветљења

4

Основе аутоматског управљања

4

Обновљиви извори енергије

4

Практична настава

1,2,3