календар

Табеларни преглед календара образовно - васпитнoг рада средњих школа

ШКОЛСКА 2022/2023. ГОДИНА

ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНА

ШКОЛСКА 2017/2018. ГОДИНА

ШКОЛСКА 2016/2017. ГОДИНА

 

објавила

наставница 

Јасна Ристић