Вест

29.08.2019.

Распоред по сменама за почетак школске 2019/2020. године

Основне информације

Школска 2019/2020. година почиње у понедељак 2.септембра. 

Преподневна смена (А смена) почиње са наставом у 7:45 часова,а послеподневна смена (Б смена) у 14 часова.

Одељења првог разреда од I/1 до I/8 иду у А смену, дакле, крећу са наставом пре подне, а одељења од  I/9 до I/17 у Б смену, дакле, крећу са наставом после подне. 
Одељења другог разреда од II/1 до II/8 и 217 иду у А смену, а одељења од  II/9 до II/16 у Б смену.
Одељења трећег разреда од III/1 до III/8 иду у А смену, а одељења од III/9 до III/17 у Б смену.
Одељења четвртог разреда од IV/1 до IV/8 иду у А смену, а одељења од IV/9 до IV/16 у Б смену.

Образовни профил                                                    Одељења 
Електротехничар енергетике                                            I/1, I/2, II/1, II/2, III/1, III/2, IV/1, IV/2
Електротехничар процесног управљања                     I/3, I/4, II/3, II/4, III/3, III/4, IV/3, IV/4
Електротехничар рачунара                                            I/5, I/6, I/7, II/5, II/6, II/7, III/5, III/6, III/7, IV/5, IV/6, IV/7 
Електротехничар информационих технологија             I/8, I/9, II/8, II/17, III/8, III/17, IV/8
Администратор рачунарских мрежа                             I/16, I/17, II/9, III/9, IV/9
Електротехничар електронике                                      I/10, I/11, II/10, II/11, III/10, III/11, IV/10, IV/11
Електротехничар  мултимедија                                     I/12, I/13, II/12, II/13, III/12, III/13, IV/12, IV/13
Електротехничар телекомуникација                             I/14, I/15, II/14, II/15, II/16, III/14, III/15, III/16, IV/14, IV/15, IV/16 

Свим ученицима и члановима колектива срећан почетак нове школске године!

Управа школе