Вест

29.05.2018.

Писа тестирање у Тесли

Информације о тестирању

 

Писа тестирање представља међународни програм процене ученичких постигнућа -  Programme for International Student Assessment. Организује се на сваке три године и служи земљама учесницама да доносе стратешке одлуке у образовању на основу података о постигнућима ученика и условима у којима се школују.

Тестовима се процењују функционална знања ученика. Задаци су везани за реалне ситуације у којима се ученици могу наћи. Писменост се испитује у три главна домена: математика, читање и природне науке. Сваке године акценат је на неком од њих, ове године је то читалачка писменост. Поред тога, тестовима се процењује и финансијска писменост наших ученика и њихове глобалне компетенције.

Поред тестова знања, примењују се и упитници за ученике и за школе. Њима се прикупљају подаци о различитим факторима који могу бити релевантни за постигнућа, нпр. материјални и образовни ресурси којима породица располаже; став ученика према учењу, мотивација за учење, стратегије и навике у вези са учењем; оспособљеност ученика да примењује савремене информатичке технологије, допринос школе информатичкој писмености итд.

У нашој школи, Писа тестирање је одржано 21.05.2018.године. У тестирању је учествовало 52 ученика првог и другог разреда. Истраживањем су обухваћени ученици који се редовно школују, а имају 15 година. Школски координатор била је Олга Стојадиновић, психолог школе, а тест администратор Верица Радовић, професор математике и рачунарства и информатике.

Док чекамо резултате, предлажемо да се опробате у задацима са ранијих тестирања:

Математичка писменост
Научна писменост
Разумевање прочитаног текста

  приредила

наставница

Верица Радовић

 

 

  објавила 

наставница

Јасна Ристић