Вест

18.02.2018.

Број уписаних ученика наше школе на техничке факултете у школској 2017/2018. години

Статистика по факултетима

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

1. Број кандидата: 87
2. Просечна оцена: 4.574137
3. Број кандидата са наградом: 0
4. Број кандидата полагана математика: 84
5. Просечан број поена математика: 34.79
6. Број кандидата полагана физика: 10
7. Просечан број поена физика: 25.22
8. Просечан ранг ЕР: 683
9. Просечан ранг СИ: 484
11. Уписано ЕР: 41
12. Уписано СИ: 8
13. Није се уписало: 38
Укупно уписано 49 ученика наше школе

ФОН (ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИУНИХ НАУКА)УПИСАНО 22 ученика наше школе

ПМФ (ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ) - УПИСАНО 27 ученика наше школе

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - УПИСАНО 60 ученика наше школе

 

приредио 

наставник

Мирослав Цимеша

 

објавила 

наставница 

Јасна Ристић